” Rakyat (harus cawe-cawe), tidak boleh membiarkan perilaku yang memperkosa hukum, mengabaikan etik, mengabaikan kepatutan, “-Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said.